ШДС-Гімназія «Євроленд» » Матеріали за 27.03.2013

ШДС-Гімназія «Євроленд»


Колектив гімназії працює над оновленням змісту і методів освіти. Застосовуються нові підходи до навчання та виховання учнів.
Нові форми проведення занять: інтегровані заходи (кілька навчальних предметів, пов’язаних однією темою); заходи в різновікових групах;
Нові методи та прийоми: елементи інтерактивної технології, критичного мислення, проблемного навчання, театральної педагогіки, таксономії Блума; ділові та пізнавальні ігри, сторітелінг та інші.
Концептуальним аспектом роботи гімназії є вивчення іноземних мов. Запроваджено вивчення трьох іноземних мов: англійської, німецької, турецької. Налагоджено співпрацю з іноземними компаніями з метою залучення до роботи з учнями носіїв іноземної мови. Активно впроваджуються training-modules “Let’s chat in English”.
У гімназії створено систему заходів, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного здоров’я дитини: збалансоване харчування, 3 уроки фізичної культури на тиждень, фізхвилинки під час уроків, щоденна прогулянка на свіжому повітрі після обіду, танцювальна п’ятихвилинка, заняття з хореографії, хвилинки тиші під час 2 і 7 уроків, нейробіка.
Велика увага приділяється розвитку IT-компетентності учнів. Виділено додаткову годину на вивчення факультативу «Основи кібербезпеки».
Як засіб для систематизації та узагальнення досвіду та досягнень наших учнів запроваджено ведення електронного портфоліо.
Мета колективу гімназії – створення освітнього середовища, в якому дитина не готується до успішного самостійного життя, а повноцінно живе; формування щасливої та впевненої особистості з прогресивним мисленням, здатної свідомо та впевнено приймати виклики суспільства, адекватно реагувати на них, швидко адаптуватися до змін.
Враховуючи виклики сучасного суспільства, гімназія «Євроленд» формує в своїх учнях компетентності:
Спілкування на високому рівні державною та англійською мовами;
Інформаційно-цифрову компетентність;
Ініціативність і підприємливість;
Соціальну і громадянську компетентності;
Обізнаність та самовираження у сфері культури;
Екологічну грамотність і здорове життя.
Випускник гімназії «Євроленд» - це особа, яка:
- Мотивована на досягнення високих результатів у житті;
- Дбає про власне фізичне, емоційне здоров’я, прагне до здорового способу життя;
- Має сформовану систему цінностей і життєвих компетентностей;
- Має соціальні і моральні переконання;
- Вміє самостійно навчатися впродовж життя.
У 2018-2019 навчальному році з метою реалізації концепції профільної освіти у гімназії відкриваються курси «Основи бухгалтерського обліку», «WEB-розробка» для учнів 10-11 класів. Програми курсів розроблені та впроваджуватимуться викладачами Європейського університету з урахуванням сучасних вимог. Після успішного закінчення курсів випускники отримають сертифікати.